Courses that fulfill a requirement to hold a certificate according to IMO STCW

Forberedende e-læringsmodul (tilsvarende 5,5 timer).

Grunnutdanning av hurtigbåtoffiserer ved utstrakt bruk av simulatorer og fokus på HF (Human Factors).
 • Lederskap
 • Situasjonsoppfatning
 • Beslutningsprosesser
 • Stresshåndtering
 • Kommunikasjon
Vi har stort fokus på oppgaver utført i simulator med HF, debrief og evaluering som viktige læremål. "STCW-konvensjonens regel 1/6 og Sjøfartsdirektoratets "Forskrift av FOR-2011-12-22-1523 om kvalifikasjonskrav og sertifikatrettigheter for personell på norske skip"
Emneoversikt
 • Innføring i HSC
 • Regelverk - nasjonale og internasjonale
 • Bakgrunn for HSC - ulykker
 • Tekniske egenskaper
 • Trygt vakthold
 • Intro til BRM/ERM
 • BRM og simulatortrening
 • Simulatoropplæring
 • Oppgaver og debrief
 • BRM - eksamen
 • Nødsituasjoner og kriser

Forberedende e-læringsmodul (tilsvarende 5,5 timer).

Grunnutdanning av hurtigbåtoffiserer ved utstrakt bruk av simulatorer og fokus på HF (Human Factors).
 • Lederskap
 • Situasjonsoppfatning
 • Beslutningsprosesser
 • Stresshåndtering
 • Kommunikasjon
Vi har stort fokus på oppgaver utført i simulator med HF, debrief og evaluering som viktige læremål. "STCW-konvensjonens regel 1/6 og Sjøfartsdirektoratets "Forskrift av FOR-2011-12-22-1523 om kvalifikasjonskrav og sertifikatrettigheter for personell på norske skip"
Emneoversikt
 • Innføring i HSC
 • Regelverk - nasjonale og internasjonale
 • Bakgrunn for HSC - ulykker
 • Tekniske egenskaper
 • Trygt vakthold
 • Intro til BRM/ERM
 • BRM og simulatortrening
 • Simulatoropplæring
 • Oppgaver og debrief
 • BRM - eksamen
 • Nødsituasjoner og kriser